(+84) 463.28.7979

Tỉ lệ sử dụng smartphone toàn cầu gần đạt mức 10%


Ngày nay, cụm từ smartphone không còn trở nên xa lạ với chúng ta nữa, và thử nhìn những người thân xung quanh bạn thì có vẻ như ai ai cũng đang dùng điện thoại thông minh, phải không nào? Tuy nhiên, nếu tính trên phạm vi thế giới, số lượng người sử dụng smartphone chỉ mới chiếm gần 10% mà thôi, theo số liệu thống kê mới nhất của TomiAhonen Consulting. Công ty này tổng hợp thông tin từ Netsize Guide, Informa, Google và Ipsos để dựng lên một bước tranh toàn cảnh về tốc độ thâm nhập của smartphone vào thị trường di động tại 42 quốc gia lớn, đại diện cho khoảng 72% tổng số lượng điện thoại di động đang hoạt động trên thế giới. Singapore là quốc gia có tốc độ “di dân” từ điện thoại phổ thông sang smartphone cao nhất (54%), theo sau là Canada (39%). Hong Kong, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Mỹ có cùng tỉ lệ 35%. Singapore cũng là đất nước có tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh tính trên đầu người cao nhất thế giới, lên đến 90%, theo sau là Hong Kong (61%), Thụy Điển (52%), Úc (47%) và Tây Ban Nha (46%). Số liệu của TomiAhonen Consulting cũng cho thấy thời gian trung bình để một người dùng thay đổi chiếc điện thoại thông minh của họ là 11,5 tháng. Xét về thị phần toàn cầu, Nokia vẫn chiếm vị trí số 1, với 26%, thứ 2 là Apple (17%), RIM (14%), Samsung (12%) và HTC (10%).

Tỉ lệ sử dụng smartphone toàn cầu gần đạt mức 10%

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>