(+84) 463.28.7979

Tổng hợp các cách cài phần mềm cho BlackBerry PlayBook


Ngoài việc thông qua AppWorld thì hiện nay đã có khá nhiều cách để người dùng PlayBook có thể cài phần mềm. Tất nhiên với những phần mềm cài không thông qua AppWorld thì bạn tải từ trên mạng về, phần mềm có dạng đuôi là BAR. Trước đây đã có bài của bác @keeper, nhưng giờ có thêm nhiều cách mới nữa nên mình tổng hợp thêm, ngoài ra thêm một phần là cài từ những máy sử dụng hệ điều hành MacOS. Phần cuối cùng là nói một chút về cài phần mềm Android trên PlayBook.

PB Soft Install

Danh mục bài viết:

  1. Kích hoạt chế độ Development Mode trên PlayBook
  2. Cài thông qua CMD trên windows hoặc terminal trên MacOS
  3. Dùng phần mềm DDBP Installer (của dauden) hoặc vnPButils (của bác vnbb)
  4. Cài trực tiếp trên PlayBook bằng phần mềm LocalBar
  5. Cài phần mềm Android trên PlayBook 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *