(+84) 463.28.7979

Tổng quan về Volume Shadow Copy phần 1


Volume shadow Copy, một chức năng mới trong Windows Server 2003, được dùng để tạo các bản copy những file ở một thời điểm nhất định, hay cài đặt một khoảng thời gian nghỉ.

>> Tổng quan về Volume Shadow Copy phần cuối

Volume Shadow Copy

Các copy shadow chỉ có thể tạo trên các volume NTFS để tự động tạo các backup các file hay dữ liệu trên mỗi volume. Khi được kích hoạt, chức năng Shadow Copy bảo vệ bạn không vô tình mất các file quan trọng trong mạng chia sẻ. Hãy nhớ rằng khi người dùng xoá các file từ network, những file này sẽ mấy vĩnh viễn. Vì shadow Copy cho phép người dùng xem những phiên bản trước đó của các file, chức năng cho phép họ khôi phục lại một bản sao lưu của các file đã xoá.

Một vài ưu điểm khi kích hoạt volume shadow Copy trên những folder chia sẻ là:

Nếu volume shadow Copy được kích hoạt cho các folder chia sẻ, bạn có thể khôi phục hay tìm lại các file vô tình bị xoá hay bị sửa chữa. Những phiên bản trước đó của các file có thể được copy vào cùng vị trí, hay đến vị trí khác.

Thông qua volume shadow Copy, bạn có thể tìm lại những file đã bị ghi đè khi bạn cần dùng một phiên bản trước đó của file.

Volume shadow Copy cũng cho phép bạn so sánh sự thay đổi giữa một phiên bản hiện hành và một phiên bản trước đó của file

Tính toàn vẹn của các phiên bản file trước đó được duy trì vì chúng chỉ là những bản copy read-only, do đó ngăn không cho người dùng nào thay đổi một file đã được copy shadow. Nếu người dùng cần thay đổi một phiên bản trước đó của một file, họ cần copy phiên bản sang một vị trí khác, và sau đó thực hiện những thay đổi cần thiết.

Như đã nói trước, bạn chỉ có thể cấu hình volume shadow Copy trên các volume NTFS. Chức năng volume shadow Copy thật sự là một chức năng NTFS mới được giới thiệu với Windows Server 2003. Shadow Copy được dùng để tạo các bản copy shadow của các file, ở một thời điểm nhất định và trên một volume basis, có nghĩa là về cơ bản bạn cấu hình shadow Copy ở mức độ volume. Do đó bạn không thể chỉ xác định những file và folder xác định cho volume shadow Copy

Những yêu cầu chính để kích hoạt chức năng volume shadow Copy là:

Shadow Copy phải được cấu hình trên các volume NTFS, và trên một volume basis. Volume NTFS mà bạn muốn cấu hình cho volume shadow Copy phải trống 100MB (ít nhất). Lớn nhất là 10% ổ đĩa còn trống là mặc định.

Một vài điểm quan trọng cần xem xét khi làm việc với shadow copy là:

Mỗi volume kích hoạt cho shadow copy chỉ có thể chứa 64 bản copy shadow. Khi đến mức giới hạn này trên một volume, những bản copy cũ nhất sẽ bị xoá đi, và không thể phục hồi lại được. Do đó bạn chỉ có thể xem nhiều nhất là 64 phiên bản trước đó của các file.

Các bản copy shadow không nên sử dụng để thay thế những backup truyền thống, nhưng nên dùng để củng cố chiến lược backup của tổ chức.

Cấu hình Shadow Copy

Để kích hoạt shadow copy trên một volume, bạn phải là thành viên của nhóm Administrators trên máy cục bộ. Shadow Copy phải được kích hoạt trên server.

Để client có thể truy cập shadow Copy, cần cài đặt phần mềm Previous Versions Client. Phần mềm có thể tìm thấy ở folder %windir%\system32\clients\twclient.

Phần mềm có thể được phân bổ hay triển khai thông qua Group Policy, Systems Management Server (SMS), hay bạn có thể tạo một chia sẻ để các client có thể tải phần mềm cần thiết.

Bạn có thể kích hoạt shadow Copy thông qua console Computer Management được truy cập từ folder Administrative Tools. Để điều hướng đến folder Shared Folders, mở System Tools. Để mở box Shadow Copy, chuột phải vào Shared Folders, chọn All Tasks, sau đó click mục Configure Shadow Copy trên menu phím tắt. Đây là nơi bạn có thể quản lý và cấu hình chức .năng volume shadow Copy

Box Shadow Copy gồm những pane sau:

Pane cao nhất của box Shadow Copy là nơi bạn có thể kích hoạt shadow Copy cho volume xác định

Để kích hoạt shadow Copy, click nút Enable

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *