(+84) 463.28.7979

Tổng quan về Volume Shadow Copy phần cuối


Tạo bằng tay bản copy shadow đầu tiên

Click Start, Programs, Administrative Tools, sau đó click Computer Management.

>> Tổng quan về Volume Shadow Copy phần 1

Để kết nối đến máy tính bạn muốn làm việc với, chuột phải vào Computer Management tren pane bên trái, chọn Connect To Another Computer trong menu phím tắt.

Volume_Shadow_Copy

Khi box Select Computer mở ra, chọn máy tính

Trong pane bên trái, mở Storage Node, chọn Disk Management

Tất cả các volume trên máy tính được liệt kê trong pane chi tiết

Chuột phải vào volume thích hợp, và click vào Properties trên menu phím tắt

Trên tab Shadow Copy, dùng Select A Volume chọn voluem và sau đó click nút Settings
Cấu hình tất cả các cài đặt cần thiết cho shadow Copy trên box Settings, sau đó click OK.
Trên tab Shadow Copy, click nút Create Now để bắt tạo bản copy shadow đầu tiên.

Click OK.

Cách cài đặt phần mềm client cho shadow Copy

Với các client để truy cập shadow Copy, cần cài đặt phần mềm Previous Versions Client. Phần mềm có thể tìm thấy ở folder %windir%\system32\clients\twclient. Bạn có thể dùng một trong những phương pháp liệt kê ở dưới để cài đặt phần mềm Previous Versions Client thông qua Windows Installer Package trên các máy client:

Đôi chuột Windows Installer Package mở một wizard cho phép người dùng cài đặt phần mềm Previous Versions Client

Bạn có thể dùng chức năng triển khai phần mềm của Group Policy để cài đặt phần mềm cho các máy tính client

Bạn có thể chia sẻ, copy Windows Installer Package đến một folder khách, và thông báo cho client để cài đặt phần mềm cần thiết.

Bạn có thể dùng Systems Management Server (SMS).

Cách truy cập vào các phiên bản trước đó của một file

Để truy cập vào các phiên bản trước đó của một file, truy cập vào Properties của một folder hay một file xác định thông qua một folder chia sẻ, và chọn tab Previous Versions. Tab Previous Versions liệt kê những phiên bản trước đó của file. Tab Previous Versions chỉ hiển thị nếu bạn đã kích hoạt chức năng shadow Copy trên một server cụ thể, và nếu bạn truy cập vào Properties của folder hay file cụ thể thông qua một folder chia sẻ. Bạn không thể thấy tab Previous Versions nế file nằm trên hard drive cục bộ

Bạn có thể thực hiện những việc sau từ tab Previous Versions:

Xem những phiên bản read-only của một file cụ thể, click nút View trên tab Previous Versions

Để copy một phiên bản trước đó của một file xác định đến một vị trí khác, click nút Copy trên tab Previous Versions. Khi box Copy Items mở ra, xác định vị trí bạn muốn copy phiên bản trước đó của file.

Để thay thế phiên bản hiện hành của một file xác định với môt phiên bản trước đó của nó, click nút Restore trên tab Previous Versions. Click Yes, thông điệp hiện ra, cảnh báo bạn rằng phiên bản hiện hành của file sẽ bị phiên bản trước đó thay thế.

Để truy cập shadow Copy từ một client đã cài đặt phần mềm Previous Versions Client
Mở Windows Explorer

Chuột phải chia sẻ network cụ thể, sau đó click Properties từ menu phím tắt

Click tab Previous Versions

Click vào phiên bản trước nào mà bạn muốn làm việc với, sau đó chọn một trong những nút sau:

Click View để xem một phiên bản trước đó của file

Click Copy để copy bản sao đến một vị trí khác

Click Restore để thay thế phiên bản hiện hàng bằng phiên bản trước đó

Cách cài đặt phần mềm Previous Versions Client và xem các file

Mở Windows Explorer.

Điều hướng đến folder system32\clients\twclient trên server để truy cập đến gói Windows Installer

Đôi chuột vào gói Windows Installer

Tiếp theo là mở Previous Versions Client Wizard

Trên trang khởi tạo của wizard, click Next để cài đặt phần mềm Previous Versions Client. Một khi phần mềm Previous Versions Client đã được cài đặt, truy cập vào Properties của một folder hay file xác định thông qua một folder chia sẻ.

Click tab Previous Versions

Chọn phiên bản trước đó của file mà bạn muốn làm việc với, và click vào nút View.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *