(+84) 463.28.7979

Từ 1-6, phải đăng ký thông tin thuê bao


Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó quy định rõ việc đăng kí, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao viễn thông.

Cụ thể, khi giao kết hợp đồng, nếu là thuê bao cá nhân thì có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông các thông tin như họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân đối với người có quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người có quốc tịch nước ngoài.

Đối với thuê bao là tổ chức, khi giao kết hợp đồng thì thuê bao viễn thông đó có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông các thông tin: Tên tổ chức; địa chỉ hoạt động; số, ngày quyết định thành lập; ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của tổ chức; số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đại diện giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông…

Nghị định quy định rõ, điểm đăng kí thông tin thuê bao viễn thông phải đáp ứng 4 điều kiện:

  1. Có địa điểm giao dịch xác định;
  2. Có đủ trang thiết bị để lưu giữ và chuyển thông tin thuê bao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  3. Có nhân viên giao dịch được doanh nghiệp viễn thông tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng kí thông tin thuê bao;
  4. Các điều kiện khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, chủ điểm đăng kí thông tin thuê bao có trách nhiệm lưu giữ thông tin thuê bao đã đăng kí theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và cung cấp cho các cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Theo Nghị định, thông tin thuê bao chỉ được sử dụng cho các mục đích sau: Phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ công tác quản lí nhà nước về viễn thông; phục vụ hoạt động quản lí nghiệp vụ khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông; các mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2011.

Theo Vietnamnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *