(+84) 463.28.7979

Từ Windows 8 Release Preview lên Windows 8 chính thức mất 39,99USD


Với những người mua máy Windows gần đây sẽ nhận được sự hỗ trợ nâng cấp lên Windows 8 từ Microsoft với giá 14,99USD, từ Windows XP/Vista/7 lên 8 sẽ có giá 39,99USD và mới đây Microsoft cung cấp mức phí chi tiết nếu người dùng nâng cấp lên bản chính thức từ Windows 8 Release Preview. Theo đó, nếu bạn từng dùng Windows (XP/Vista/7) bản quyền và nâng cấp lênWindows 8 Release Preview thì khi lên bản Windows 8 chính thức sẽ chỉ mất khoản phí 39,99USD mà thôi. Đây là một tin vui cho người dùng vì họ sẽ không phải cài lại bản Windows XP/Vista/7 bản quyền tuy nhiên khi nâng cấp trực tiếp từ bản Release Preview lên chính thức thì ứng dụng, tuỳ chỉnh hay tài khoản người dùng sẽ bị mất, ngoại trừ dữ liệu cá nhân của người dùng. Trước đó, Microsoft quyết định nếu nâng cấp trực tuyến, người dùng Windows XP/Vista/7 sẽ chỉ mất 39,99USD trong khi mang ra cửa hàng Microsoft, họ sẽ mất khoản phí 69,99USD.

Windows-8-Release-Preview

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *