(+84) 463.28.7979

Tự động đăng nhập trong Ubuntu 12.04 Precise Pangolin


Đây là bài viết sẽ hướng dẫn bạn thấy cách làm cho một tài khoản người dùng của bạn có thể đăng nhập tự động trong Ubuntu 12.04 Precise Pangolin.

Trước hết, bạn cần mở tập tin lightdm.conf bằng cách sử dụng dòng lệnh sau:

sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf

lightdm_conf

Sau khi tập tin được mở ra, bạn gõ thêm dòng lệnh ở dưới vào cuối tập tin sau đó save tập tin và khởi động lại máy tính.

autologin-user=<username>

autologin-user-timeout=0

Bạn cần thay đổi “Username” với tên của tài khoản mà bạn muốn cho đăng nhập tự động.

Với cách này, bạn có thể đăng nhập tự động trong Ubuntu 12.04 Precise Pangolin.

Enjoy!

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *