(+84) 463.28.7979

Tự động Send Tweet tới Google Plus


Hướng dẫn rất ngắn gọn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để tự động gửi tweet của bạn (hoặc các tweet có chọn lọc) vào Google +.

1. Trước hết bạn cần phải đăng ký dịch vụ TwooglePlus – đây là một dịch vụ miễn phí và bạn có thể sử dụng tài khoản Twitter để đăng ks.

2. Sau khi tạo tài khoản, bạn cần phải sử dụng một tài khoản Google + để có thể Post những Tweet của bạn lên. Bạn click vào Continue như hình dưới.

Chú ý: Tài khoản Google + của bạn không được sử dụng nhiều hơn 1 cơ chế xác thực bảo mật, có nghĩa là bạn không thể sử dụng thêm kiểu xác thực nào ngoài mật khẩu.

Google-Plus-Twitter

Google-Plus-Twitter

Sau đó, bạn cần phải sử dụng một vài thiết lập. Bạn có thể lựa chọn để Unshorten Link (liên kết đầy đủ sẽ hiển thị trên Google +), loại bỏ Tracking Tokens và sử dụng một tính năng hash-tag để lựa chọn chia sẻ tweets của bạn vào Google +. Nếu bạn chọn các Tweets phải chứa g, chỉ các tweet mà bạn gửi bao gồm #g hash-tag sẽ được chia sẻ cho Google +.

Theo Windowsclb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>