(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: MOSAID

  • Google cáo buộc Microsoft và Nokia câu kết

    Google đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Châu Âu, cáo buộc Microsoft và Nokia âm mưu sử dụng bằng sáng chế để chống lại các đối thủ trong ngành công nghiệp di động. Trong đơn khiếu nại của mình, Google tuyên bố Microsoft và Nokia – hai hãng hợp tác về công nghệ