(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: Nokia N7

  • Những điểm khác giữa Nokia N8 và E7

    Cùng có thiết kế khá giống nhau và chạy Symbian^3, nhưng E7 lớn và thêm bàn phím, còn N8 hướng giải trí, chụp hình. Dễ nhận thấy N8 và E7 chịu ảnh hưởng của một thiết kế chung bởi bộ khung nguyên khối, cấu trúc nhọn hai đầu. Tuy vậy, mỗi model sẽ hướng vào