(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: Outlook 2010

 • Tạo nhóm địa chỉ email trong MS Outlook 2010

  Tạo nhóm địa chỉ email trong MS Outlook 2010

  Không chỉ hữu ích trong việc gửi một email đến nhiều người trong cùng nhóm, bạn còn có thể sử dụng nhóm địa chỉ email (Contact Group) để gán yêu cầu tác vụ (task request), yêu cầu họp nhóm (meeting request). Việc tạo nhóm địa chỉ email (Contact Group với MS. Outlook 2010 hoặc Distribution

 • Đồng bộ Outlook 2010 và Google Contact

  Nếu bạn đang tìm cách để đồng bộ Google Contact của bạn với Outlook 2010, thì GO Contact Sync là một công cụ có thể giúp việc này. Nó là một công cụ nhỏ có 5 tuỳ chọn đồng bộ và bao gồm đồng bộ cả một chiều và 2 chiều. Nhập thông tin tài

 • Lập lịch sao lưu tập tin Outlook PST với Backup my Mail

  Kể từ khi Outlook lưu tất cả dữ liệu, bao gồm email, Appointment, lịch, nhiệm vụ, journals và các mục khác trong tập tin PST và OST. Thì nó đã được đề nghị để sao lưu PST và OST thường xuyên để giúp bạn có thể giúp khôi phục lại tất cả các dữ liệu

 • Tự động xem lịch Outlook với Autopreview

  Khi bạn có cuộc hẹn có chứa các ghi chú và sử dụng kiểu xem chuẩn ngày / tuần / tháng, bạn sẽ không xem được các ghi chú về việc bổ nhiệm và quan điểm trong ngày, tuần. Khi sử dụng Preview để xem ngày / tuần / tháng (được gọi là “Xem trước”

 • Nhận cảnh báo cho các email quan trọng trong Outlook

  Outlook 2010 là ứng dụng email tốt nhất có sẵn cho Windows và có nhiều tính năng. Nhưng làm thế nào để bạn không bỏ bỏ lỡ một email quan trọng trong rác của bản tin email. Không nhiều hơn với phần mềm miễn phí này cho Outlook, Important Mail Alert. Tiện ích này sẽ

 • Xoá Email trùng lặp trong Outlook 2010

  Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010, có thể là bạn có thể có địa chỉ liên lạc trùng lặp, mail và thư mục khác nếu bạn có địa chỉ liên lạc được sáp nhập từ các dịch vụ khác. Outlook Duplicate Items Remover (ODIR) cho phép bạn tìm và gỡ bỏ các email, địa

 • Hướng dẫn export Windows Live Mail tới Outlook 2010

  Hướng dẫn export Windows Live Mail tới Outlook 2010

  Như tất cả chúng ta đã biết, Windows Live Mail là 1 ứng dụng email client miễn phí của Microsoft, được kế thừa và tiếp tục phát huy từ những phiên bản trước đó: Outlook Express (Windows XP) và Windows Mail (Windows Vista). Trong khi Windows Live Mail có thể coi là 1 công cụ

 • Cải thiện Outlook 2010 với công cụ Mail Mining

  Các tùy chọn có sẵn của Outlook 2010 cho phép người sử dụng dễ dàng quản lý, giám sát các thiết lập của họ với chương trình, các phần mailbox, thư mục, sắp lịch gửi và nhận email, phân loại nhóm người gửi và nhận… nhưng đối với nhiều người dùng khác, đặc biệt là