(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: Permira

  • Nokia đang thúc đẩy thương vụ bán Vertu cho Permira

    Financial Times vừa qua đăng tải thông tin cho rằng Nokia đang tiến một bước xa hơn trong thương vụ bán đi chi nhánh kinh doanh điện thoại xa xỉ của họ là Vertu. Trước đó, chúng ta đãtừng nghe về thông tin này từ tháng 12 với Goldman Sachs là đơn vị cố vấn và tìm đối tác mua lại cho