(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: pin netbook

  • Windows 7 – “con quái vật” hút pin netbook?

    Gần đây, các tạp chí và diễn đàn về máy tính rộ lên những lời phàn nàn cho rằng hệ điều hành Windows 7 khiến thời gian dùng pin trên các mẫu netbook giảm đi đáng kể. Ngày 24/8, LaptopMag – tạo chí chuyên về máy tính xách tay đã công bố trên blog của

  • Windows 7 – “con quái vật" hút pin netbook?

    Gần đây, các tạp chí và diễn đàn về máy tính rộ lên những lời phàn nàn cho rằng hệ điều hành Windows 7 khiến thời gian dùng pin trên các mẫu netbook giảm đi đáng kể. Ngày 24/8, LaptopMag – tạo chí chuyên về máy tính xách tay đã công bố trên blog của