(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: SMS

  • Năm 2010, SMS rác khó còn “đất” sống

    Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho rằng tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động năm 2010 sẽ khó còn “đất bởi đã có những quy định chặt chẽ về vấn đề này. Phóng viên báo Bưu điện Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ