(+84) 463.28.7979

Posts Tagged: tim kiem cho may blackberry

  • Google nâng cấp trang tìm kiếm cho máy BlackBerry

    Google vừa nâng cấp trang tìm kiếm của mình dành cho các máy BlackBerry chạy OS 6.0 trở lên. Lần cập nhật này bổ sung tính năng auto-complete và tự động liệt kê các từ khóa cũ khi người dùng gõ từ khóa, tìm kiếm theo địa điểm và hỗ trợ vuốt để xem kết