(+84) 463.28.7979

Tăng tốc Outlook bằng cách bỏ đi những lựa chọn không cần thiết


Bạn muốn sẽ được an toàn mà không bỏ đi add-in bạn cần nhưng tôi đã sử dụng công nghệ này nhiều lần trong nhiều năm làm cho Outlook chạy nhanh hơn.

Vô hiệu hóa Outlook Add-ons

Mở Trust Center bằng cách vảo thẻ Tool-> Trust Center trên menu

Trên panel bên trái, chọn Add-ins, ở gần đáy của cửa sổ bạn sẽ thấy nút nó sẽ cho bạn quản lý COM Add-ins của bạn

Từ cửa sổ này, bạn có thể vô hiệu hóa những cái mà bạn đang không sử dụng. bài giới thiệu của tôi có thể sẽ bắt đầu dừng chỉ khi vo hiệu hóa non-Microsoft add-ins, khởi động lại Outlook và nhận thấy nếu nó có thể giải quyết vấn đề của bạn chậm lại.

Bạn phải chú ý một vài add-ins ở trong danh sách mà bạn sẽ ko bỏ đi chúng trong Windows 7 hoặc Vista – cho hiệu ứng, nếu bạn muốn bỏ Microsoft Outlook Mobile Service, cái mà bạn gửi message tới cell phones- bạn sẽ cần đóng Outlook và mở lại như administrator

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 và nó được giữ trên biểu tượng taskbar. Lặp lại các bước trên và bạn nên xóa bỏ các Add-ins khác.

Vu Ly (Theo Howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *