(+84) 463.28.7979

Taskbar kiểu cũ trên Windows 7


Windows 7 mang về một trong những thay đổi lớn nhất đầu tiên cách thanh tác vụ các công trình kể từ Windows 95. Thay vì có các ứng dụng được liệt kê như là các nút riêng trên thanh tác vụ, Windows 7 danh sách các ứng dụng trong các nhóm như là một biểu tượng duy nhất lớn. Nhấp vào biểu tượng này sau đó cho thấy tất cả các trường hợp của chương trình đó, hoặc chuyển sang các trường hợp chỉ chạy.

Taskbar

Nếu bạn thấy cách làm việc mới với những điều khó hiểu, bạn có thể quay trở lại làm việc của con đường cũ (như trong XP và Vista). Để bắt đầu, nhấp chuột phải trên thanh tác vụ và nhấp vào “Properties”

Taskbar

Sau đó click vào “Use Small Icons” và lựa chọn “Combine When taskbar is full” từ “Taskbar Buttons” và click Ok.

Taskbar

Bây giờ, thanh tác vụ của bạn sẽ sử dụng các nút kiểu cũ cho các ứng dụng cá nhân, hiển thị tên văn bản đầy đủ:

Taskbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>