(+84) 463.28.7979

Tắt thông báo khởi động lại PC sau khi cài đặt các bản cập nhật


Đôi khi Windows tải bản cập nhật quan trọng và nó quyết định sẽ khởi động lại máy tính của bạn cho dù bạn có thích hay không. Đây là cách để vô hiệu hóa sự phiền toái này.

Windows-8-updated

Đây là một phần của Windows đã không ít phiền toái trong một thời gian dài và trong khi Microsoft đã cố gắng để fix nó trong Windows 8. Khi bạn thấy màn hình nói rằng máy tính của bạn sẽ khởi động lại trong 15 phút và lúc này bạn đành phải nghiến răng và chấp nhận điều đó.

Nhưng ở đây có một cách thực sự dễ dàng để sửa lỗi này và nó cũng hoạt động trong Windows 7. Bạn chỉ cần thực hiện một chút tinh chỉnh nhỏ trong Registry như sau:

1. Mở registry bằng cách nhấn Ctrl + R để mở cửa sổ Run và gõ regedit.

2. Trong Registry bạn di chuyển tới:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Trên một số máy tính, bạn sẽ không nhìn thấy key “WindowsUpdate”, do đó bạn cần phải tạo Key này. Để tạo key WindowsUpdate bạn click chuột phải vào Windows > New > Key và gõ tên là WindowsUpdate sau đó bạn click chuột phải để tạo key trong đó và đặt tên là AU.

3. Click AU và trong khung bên phải, click chuột phải vào khoảng trống và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

4. Đặt tên cho key này là:

NoAutoRebootWithLoggedOnUsers

Click đúp vào key bạn vừa tạo và đặt giá trị nó là 1.

5. Khởi động lại PC và từ bây giờ, Windows sẽ không yêu cầu bạn phải khởi động lại sau khi cài đặt Update.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>