(+84) 463.28.7979

Thị phần của Internet Explorer tiếp tục giảm trong tháng 3/2010


Sau một tháng thực hiện chương trình tùy chọn trình duyệt web cho HĐH Windows ở Châu Âu, như chúng ta đã biết việc làm đó đã gián tiếp giúp thị phần của Opera và Firefox tăng lên, thì Internet Explorer của MS vẫn giữ vững được phong độ của mình, vẫn tiếp tục là trình duyệt phổ biến nhất với 60,65% thị phần, kế đến là Firefox với 24,52% và thấp nhất là Opera với 2,37%. So với tháng 2/2010, trong tháng 3 thị phần của IE đã giảm đi 0,97%, trong khi các trình duyệt còn lại như FF, Chrome, Safari, Opera đều tăng với mức thấp nhất là 0,02%.

Nếu xét riêng về Internet Explorer, phiên bản 8.0 dẫn đầu về lượng người sử dụng với 23,7% (trên tổng số 60,65%) – có lẽ nhờ sự phổ biến của Windows 7, bản 7.0 chiếm 13,16% và 6.0 là 18,41%. Còn với Firefox, phiên bản 3.6 nắm giữ 11,25% (trong tổng số 24,52%) và bản 3.5 giữ 9,28%.

Internet_Explorer_1

Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của các trình duyệt

Internet_Explorer_2

Thị phần của các trình duyệt web phổ biến

Internet_Explorer_3

Thị phần trong tháng 3/2010 so với tháng 2

Internet_Explorer_4

Các phiên bản của IE được sử dụng

Theo TT/Arstechica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>