(+84) 463.28.7979

Thị phần toàn cầu của Chrome lần đầu tiên vượt qua Firefox


Tháng 11 năm nay chứng kiến một sự thay đổi quan trọng trên thị trường công cụ trình duyệt web, khi thị phần toàn cầu của Chrome lần đầu tiên vượt qua Firefox của Mozilla. Theo kết quả của công ty nghiên cứu StatCounter, thị phần toàn cầu trong tháng 11 của Chrome là 25,69%, tăng 4,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số tương đương của Firefox chỉ thấp hơn chút đỉnh, đạt 25,33%. Trình duyệt Internet Explorer của Microsoft vẫn vững vàng ở vị trí số 1, với 40,63%. “Số liệu thống kê của chúng tôi đo lường số lần duyệt web thật sự, không bao gồm tác vụ tải. Vì thế, kết quả này cho thấy ngoài việc là một trình duyệt phục vụ tốt cho tác vụ tải dữ liệu nói riêng, trình duyệt của Google đang thật sự được người dùng sử dụng để truy cập Internet”, trích lời giám đốc điều hành StatCounter Aodjan Cullen. Xét riêng thị trường Mỹ, thứ tự 4 vị trí đầu vẫn không có gì thay đổi. Dẫn đầu là Internet Explorer (50,66%), tiếp đến là Firefox (20,09%), Chrome (17,3%) và Safari (10,76%).

Chrome Firefox

Thị phần toàn cầu của Chrome lần đầu tiên vượt qua Firefox

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>