(+84) 463.28.7979

Thử tính năng copy/paste trên các hệ điều hành


Tính năng copy/paste khá giống nhau từ Windows Mobile đến Windows Phone, iOS, Android hay BlackBerry.

Đoạn video dưới đây so sánh các tính năng trên những mẫu di động chạy Windows Mobile 5.0, Windows Phone 7, Apple iOS 4, Android 2.2, Symbian S^3 và BlackBerry 6.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *