(+84) 463.28.7979

Tháng tới, EU thông qua thỏa thuận Yahoo-Microsoft


Liên minh Châu Âu EU vừa tiết lộ rằng sẽ kết thúc việc xem xét đánh giá của họ về thỏa thuận hợp tác tìm kiếm trên Internet giữa Yahoo và Microsoft vào ngày 19/2 tới.

MS-YM

Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép Microsoft truy cập đầy đủ tới bộ máy tìm kiếm của Yahoo. Điều này có thể được sử dụng để hỗ trợ nâng cao bộ máy tìm kiếm Bing non trẻ của Microsoft.

Yahoo là thách thức gần nhất đối với Google, bộ máy tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay ở Châu Âu. Bing ra mắt vào tháng 6 năm ngoái mới chỉ duy trì một thị phần nhỏ ở thị trường Châu Âu mà ước tính Microsoft mới chỉ chiếm có 2% thị phần ở thị trường này.

Trong tháng 12 vừa qua, Yahoo và Microsoft đã hoàn tất các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên mà được công bố lần đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, để có thể thực hiện các điều khoản đó thì cần được EU thông qua.

Tất cả các vụ sát nhập và liên doanh liên quan đến các hãng lớn thường được cơ quan chống độc quyền EC xem xét kỹ một tháng. Nếu có bất kỳ mối nghi vấn nào về tác động của việc hợp tác tới cạnh tranh công bằng nảy sinh thì sau đó các cơ quan có thể mở một cuộc xem xét thứ hai trong bốn tháng bổ sung.

Microsoft và Yahoo hy vọng rằng, bản thỏa thuận hợp tác sẽ được EU thông qua vào đầu năm nay. Cả hai đều cho rằng, họ sẽ làm mọi thứ để đạt được thỏa thuận nay từ các hãng chủ chốt trong ngành công nghiệp quảng cáo.

Theo vnmedia/PCW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>