(+84) 463.28.7979

Thành siêu nhân khi dùng Droid 2


Nhấn mạnh bàn phím QWERTY đổi mới, đoạn quảng cáo Droid 2 với hình ảnh người dùng có thể nhắn tin trên model này như một người máy.
> Motorola trình làng Droid 2 tốc độ 1GHz

Motorola Droid 2 là bản nâng cấp của Droid/Milestone trước đây. Ngoài các khác biệt về cấu hình, bàn phím trượt ngang của máy được mở rộng khi bỏ đi phần điều khiển bên phải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>