(+84) 463.28.7979

Thành siêu nhân khi dùng Droid 2


Nhấn mạnh bàn phím QWERTY đổi mới, đoạn quảng cáo Droid 2 với hình ảnh người dùng có thể nhắn tin trên model này như một người máy.
> Motorola trình làng Droid 2 tốc độ 1GHz

Motorola Droid 2 là bản nâng cấp của Droid/Milestone trước đây. Ngoài các khác biệt về cấu hình, bàn phím trượt ngang của máy được mở rộng khi bỏ đi phần điều khiển bên phải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *