(+84) 463.28.7979

Thay đổi ảnh nền màn hình bắt đầu trong Windows 8


Windows 8 consumer preview được phát hành tuần trước có màn hình bắt đầu là một trong những tính năng chính. Màn hình màn hình có một số tùy chọn tùy biến có sẵn trong Windows 8 phần cá nhân. Tuy nhiên, một số các tùy chọn, tùy biến bao gồm thêm một hình nền vào màn hình bắt đầu, thay đổi màu sắc hoặc số lượng gạch đã mất từ các tùy chọn cá nhân. My WCP Start screen Customizer là một công cụ phần mềm miễn phí cho Windows 8 để tùy chỉnh màn hình bắt đầu của bạn.

My WCP Start Screen Customizer v1.1

Bạn có thể chỉ cần click vào hình ảnh và thay đổi hình nền của màn hình bắt đầu. Hình nền lý tưởng của bạn nên có kích thước 3500px-800px. Bạn có thể thay đổi màu gạch, màu sắc phổ biến.

Bạn có thể đọc thêm Tuỳ chỉnh Windows 8 Charms Bar

Ngoài ra còn có tùy chọn để thiết lập các hàng gạch, tối đa là 5.

My WCP Start Screen Customizer cho phép bạn tùy chỉnh màn hình Start trong Windows 8 Consumer Preview về màu nền và hình ảnh trong bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn sẽ phải chạy My WCP Start Screen Customizer trong chế độ quản trị để có thể chỉnh sửa các cài đặt Windows 8. Hãy đảm bảo rằng bạn tạo một điểm khôi phục hệ thống trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Download My WCP Start Screen Customizer

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>