(+84) 463.28.7979

Thay đổi cài đặt Visual Effects trong Windows 7


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để điều chỉnh các thiết lập hiệu ứng Visual Effects cho Windows 7, mà thay đổi sự xuất hiện và thực hiện sẽ chạy trên hệ thống của bạn. Nếu bạn muốn giảm bớt một số hiệu ứng thì đây là bài viết bạn có thể đọc và áp dụng.

Để bắt đầu, bạn gõ “Adjust the appearance and performance of Windows” vào trong ô “Search” của “Start menu” và nhấn “Enter” hoặc bạn có thể vào từ “Control Panel” như sau: “Control Panel > System and Security > System > Advanced System Settings > Performance > Settings

VisualEffects

Bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn trực quan bằng tay, hãy để cửa sổ quyết định, điều chỉnh cho xuất hiện tốt nhất hoặc điều chỉnh cho hiệu suất tốt nhất. Hầu hết người dùng sẽ muốn để lại Windows để quyết định mức độ thích hợp, nhưng bạn có thể chọn/bỏ chọn bất kỳ tùy chỉnh cài đặt nào.

VisualEffects

Nói chung, bạn sẽ đạt được một hiệu suất tăng nhẹ khi không chọn một số tùy chọn. Một số cài đặt quan trọng hơn như cho phép hoặc vô hiệu hoá Aero Peek và Transparent Windows cũng tìm thấy ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>