(+84) 463.28.7979

Thay đổi dải địa chỉ IP của DHCP trong Vmware NAT


VMWare Workstation bao gồm tiện ích Network, nó cho phép bạn quản lý Virtual Network.

Kiểu đặc trưng của virtual machine là sử dụng NAT (Network address translation) để tự động gán địa chỉ IP tới máy ảo. Nhưng mặc định dải địa chỉ IP sẽ là: 192.168.200.0/24 và nó có thể sẽ không phù hợp với tất cả mục đích của người sử dụng.
Bạn có thể thay đổi dải địa chỉ này sang bất kỳ dải địa chỉ nào bạn muốn một cách dễ dàng.
Đầu tiên bạn mở Manage Virtual Network (hình 1).

vmwaremenu

Hình 1.

Click vào thẻ Host Virtual Network Mapping và sau đó click vào nút mũi tên tiếp theo ô Vmnet8. Vmnet8 mặc định là card NAT của Vmware (hình 2).

vmwaresubnet

Hình 2.

Chọn vào tuỳ chọn Subnet và bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ của Subnet hiện ra. Tại đây, bạn có thể thay đổi dải network của bạn (hình 3).

vmwarevmnet

Hình 3.

Khi bạn thay đổi dải IP ở đây, sau khi kết thúc bạn click Ok > Apply và sau vài giây nó sẽ Update.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *