(+84) 463.28.7979

Thay đổi Folder Option trong Windows 8


Bạn có thể thay đổi cách các tập tin và thư mục xuất hiện và cách chúng làm việc. Bạn có thể thay đổi một số cài đặt bằng cách sử dụng Ribbon và cách sử dụng Folder Options trong Windows Explorer.

Thay đổi thiết lập cơ bản cho tập tin và thư mục

 1. Mở Windows Explorer bằng cách sử dụng phím Windows + E hoặc click đúp vào My computers.
 2. Click vào thẻ View.
 3. Chọn các thiết lập mà bạn muốn:
 • Để ẩn tên tập tin hình ảnh và các tập tin hình ảnh khác, bỏ chọn “Image file names
 • Để nhìn thấy phần mở rộng của tập tin, chẳng hạn như docx và. Pptx, chọn “File name extensions”. Đây là một cách tốt để kiểm tra rằng không có bất kỳ tập tin của phần mềm độc hại giả mạo như là các tập tin phổ biến trên máy tính của bạn.
 • Để xem các tập tin, thư mục và ổ đĩa được đánh dấu là ẩn, chọn “Hidden items”. Sử dụng cài đặt này nếu bạn cần phải làm việc với các mục mà thường xuyên ẩn với người dùng.

Để thay đổi tập tin nói chung và các thiết lập thư mục trong Folder Options

 1. Mở Windows Explorer (thực hiện như ở bước 1 của phần trên).
 2. Chọn thiết lập bạn muốn:
 • Để mở mỗi thư mục trong một cửa sổ mới để cho dễ dàng hơn để làm việc với các tập tin trong các vị trí khác nhau cùng một lúc, chọn “Open each folder in its own window”. (Nếu đôi khi bạn muốn mở một thư mục trong một cửa sổ mới thay vì mỗi lần, bạn có thể làm như vậy bằng nhấp chuột vào tab File, và sau đó chọn “Open new window”).
 • Để mở các tập tin và thư mục với chỉ một cú nhấp chuột duy nhất (giống như các liên kết trên một trang web), chọn Single-click to open an item (point to select).

Folder-Option

 1. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào Apply để áp dụng chúng và tiếp tục thay đổi các cài đặt khác hoặc nhấp OK để áp dụng các thay đổi của bạn và đóng hộp thoại.

Chú ý: Để khôi phục lại các thiết lập ban đầu trên tab General, bấm hoặc nhấp vào Restore Defaults và sau đó nhấp OK.

Folder-Option

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>