(+84) 463.28.7979

Thay đổi key trong Microsoft Office 2010


Sau khi chúng ta cài đặt Microsoft Office 2010 có thể chúng ta cần phải active lại key khi quá trình dùng thử hoặc chúng ta sử dụng không đúng key. Các bước sau đây giúp bạn có thể dễ dàng thay đổi Key của Microsoft Office 2010.

1.    Mở bất kỳ ứng dụng nào của Microsoft Office 2010, ví dụ mở Microsoft Word.

2.    Chọn “File” > “Help” ở menu.

3.    Sau đấy click vào “Change Product key” ở danh sách bên phải.

4.    Sau đó một hộp thoại xuất hiện và bạn nhập mã key của sản phẩm của bạn vào chỗ trống. Và nhấp vào “Next” để tiếp tục.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *