(+84) 463.28.7979

Thay đổi kích thước font chữ trong Vista


Trong Windows Vista có thể có một vài người sẽ khó đọc các chữ của biểu tượng và các menu trong Windows Vista. Kích thước của Font có thể là quá nhỏ so với họ, do vậy Windows Vista cho phép chúng ta thay đổi nó để cho phù hợp

Chúng ta có thể thay đổi “Dots per inck scale” hoặc “DPI” trong Windows Vista và để thay đổi điều đó chúng ta có thể làm theo các bước sau:

Đầu tiên, click chuột phải bên ngoài Desktop và chọn “Personalize”, tiếp theo trong “Control Panel” chọn “Appearance and Personalization” và bạn chọn “Personalization” như hình vẽ

font-vista-5

Trong cửa sổ Personalization, bạn click vào “Adjust font size(DPI)”
font-vista-4
Bạn cần phải kiểm tra xem UAC đã được bật chưa. Do vậy cửa sổ “DPI Scalling” sẽ được mở ra. Bạn có thể chọn mặc định là 96 DPI hoặc lớn hơn là 120 DPI. Nếu hai tuỳ chọn này không đủ, bạn có thể click vào nút “Custom DPI” và chọn kích thước khác của “DPI”.
font-vista-3
Trong cửa sổ “Custom DPI setting” bạn có thể chọn phần trăm bạn muốn “DPI” tăng lên hay hạ xuống. Bạn có các tuỳ chọn sau: 100% là kích thước bình thường của 96 DPI, 125% là 120 DPI, 150% là 144 DPI và 200% là 192 DPI.
font-vista-2
Nếu bạn thiết lập “DPI” lớn hơn 96, và bạn sẽ chạy là “Windows Aero”, Text và các biểu tượng khác trên màn hình của bạn có thể xuất hiện mờ mờ, không rõ nét. Bạn có thể ngăn ngừa bằng cách sử dụng “Windows XP style DPI”. Sau đó đánh dấu tuỳ chọn và nhấn “OK”.
font-vista-1
Những thay đổi đều sẽ được áp dụng sau khi chúng ta khởi động lại máy tính. Đóng tất cả các ứng dụng và lưu tài liệu đang mở của bạn, sau đó nhấn nút “Restart now”. Sau khi khởi động lại, kích thước của font sẽ thay đổi.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *