(+84) 463.28.7979

Thay đổi Power Option từ System Tray trong Windows với Power Scheme Switcher


Thay đổi Windows 7 Power Options thật là dễ dàng, nhưng bạn thì bạn phải đi qua một toàn bộ rất nhiều trình đơn và màn hình thông qua Control Panel để có được nó. Bạn phải làm gì nếu có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các tùy chọn điện từ khay hệ thống cứ vào máy tính Windows 7 của bạn.


Switcher là một ứng dụng đơn giản cho biết thêm rằng Windows tùy chọn năng lượng từ 7 đến khay hệ thống của bạn, do đó, họ chỉ là một nhấp chuột ngay lập tức. Bạn có thể chọn một trong 3 cài sẵn Power Kế hoạch – cân bằng, hiệu suất cao, và Power Saver.

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên khay hệ thống để mở công tắc điện Configuration. Tại đây bạn có thể chọn các thiết lập cho từng kế hoạch điện, cho phép chuyển đổi tự động và xác định tỷ lệ phần trăm những gì còn lại của pin, bạn muốn chuyển đổi các kế hoạch điện đến một năng lượng hiệu quả hơn một.

Đây là một tiện ích rất đơn giản cho nhiều biểu tượng trong khay hệ thống và cho phép bạn nhanh chóng thay đổi power Scheme từ đây. Nó được phát triển bởi ngôn ngữ C# với VS 2010 (WinForm)

Tính năng

– Hiển thị Active Plan với một biểu tượng tip trong hệ thống
– Kích chuột phải vào biểu tượng để có được danh sách các plan sẵn có và thay đổi nó
– Danh sách tất cả những plan ngay cả những người dùng xác định
– Luôn luôn cập nhật trạng thái, ngay cả khi kế hoạch bị thay đổi bên ngoài
– Danh sách này luôn luôn cập nhật mới nhất thêm / gỡ bỏ
– Tự động quản lý của chương trình năng lượng tùy thuộc vào đường dây điện AC / pin
– Thiết lập một kế hoạch khi Battery Life% là ít hơn một giá trị

Ứng dụng này đã được thử nghiệm để làm việc tốt trên Windows 7 32 Bit và 64 Bit hệ thống.

Download Switcher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *