(+84) 463.28.7979

Thay đổi số lượng Sheet trong một bảng tính mới của Excel 2010


Theo mặc định, khi bạn tạo một bảng tính Excel mới, chương trình sẽ tạo ra ba Sheet mới cho bạn. Nếu bạn thường làm việc chỉ có một trên bảng, phần còn lại sẽ không cần thiết. Hoặc nếu bạn luôn luôn phải làm việc trên một bảng tính lớn hơn số Sheet mặc định, và như vậy với 3 Sheet có thể là không đủ và bạn phải tự tạo ra sheet mới. Để tiện cho bạn, bạn có thể thay đổi thiết lập của chương trình để làm cho nó bao gồm số lượng Sheet mà bạn thường phải làm việc ngay tại lúc ban đầu.

Số lượng Sheet bạn sẽ nhận được khi bạn tạo một workbook mới:

Sheet-Excel-2010

Bạn thực hiện các bước sau để thay đổi số Sheet cho một bảng tính mới:

1. Mở Microsoft Excel 2010.

2. Click vào nút File | Options.

Sheet-Excel-2010

3. Trong cửa sổ Excel Options di chuyển đến phần General.

Sheet-Excel-2010

4. Ở phần bên phải của khung Panel của cửa sổ, bạn xem tuỳ chọn “When creating new workbooks” và thay đổi số “Include this many sheets” (mặc định là 3) thành số mà bạn muốn.

Sheet-Excel-2010

5. Khi bạn kết thúc, nhấn Ok để lưu thiết lập.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *