(+84) 463.28.7979

Thay đổi thư mục lưu trữ mặc định trong Windows 7


Nếu để ý kỹ, chắc bạn sẽ thấy khi lưu file dữ liệu vào Windows 7 library qua hộp thoại Save As, và đôi khi quá trình này sẽ gây ra sự bất tiện cho người sử dụng. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách thay đổi thư mục lưu trữ mặc định này.

Ví dụ, khi tiến hành soạn thảo văn bản Word và sử dụng chức năng Save As, mặc định chương trình sẽ tự động trỏ vào thư mục My Documents của người sử dụng:


Cách thứ nhất

Tại hộp thoại Save as này, bạn sẽ thấy lựa chọn Includes 3 locations để truy cập vào bảng thuộc tính lưu trữ:


Tại đây, người dùng có thể dễ dàng thêm, xóa các thư viện lưu trữ gốc, nếu muốn chọn thư mục nào để lưu trữ ở chế độ mặc định, kích chuột phải vào đó và chọn Set as default save location:

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *