(+84) 463.28.7979

Thay đổi vị trí của thư mục My Documents trong Windows 7


Thư mục “My Documents” là thư mục đặc biệt được gắn vào mỗi tài khoản người dùng như là vị trí lưu mặc định cho nhiều loại tập tin. Thông thường nó sẽ nằm ở “C:Users<Username>Documents” nhưng bạn cũng có thể muốn thay đổi đường dẫn đến thư mục hoặc ổ đĩa khác.

Để làm việc này, sử dụng “Windows Explorer” (hoặc nhấn phím Windows + E để truy cập) duyệt tới “C:Users<Username>” và sau đó click chuột phải vào “My documents” và lựa chọn “Properties”:

change-my-documents

Bây giờ, click vào thẻ “Location

change-my-documents

Sau đó bấm vào “Move” nó sẽ cho phép bạn chọn vị trí mới của thư mục “My Documents” của bạn. Một khi bạn đã chọn một vị trí mới, nhấn OK để xác nhận thay đổi:

change-my-documents

Tài liệu của bạn sẽ được lưu vào vị trí mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>