(+84) 463.28.7979

Thay đổi vị trí mặc định cơ sở dữ liệu của iTunes


Hôm nay tôi đã gặp phải một vấn đề về khoảng trống trên C: \ của tôi không gian khoảng trống lớn nhất đã xảy ra được cơ sở dữ liệu iTunes. Theo mặc định trong Windows, cơ sở dữ liệu iTunes được tạo ra theo những người sử dụng trong thư mục “My Music”.

Trong Windows 7 và Vista, điều này có nghĩa
C: \ Users \ \ My Music \ iTunes
Trong Windows XP và các hệ điều hành trước đó là:
C: \ Documents and Settings \ \ My Documents \ My Music \ iTunes
Không có cách nào trực tiếp để di chuyển nó vào một ổ đĩa mới hoặc một vị trí mới nhưng luôn luôn không phải là không thể.
Để di chuyển cơ sở dữ liệu iTunes của bạn đến một vị trí khác nhau các bạn làm theo bước sau:
1. Đóng iTunes và di chuyển các thư mục mặc định đã đề cập ở trên (iTunes và mỗi tập tin và thư mục con) với một vị trí mới.
2. Khi thực hiện xong với việc sao chép và lúc này bạn giữ phím Shift và nhấp vào biểu tượng iTunes.Điều này sẽ khởi chạy iTunes với các tùy chọn hoặc là tạo một thư viện mới hoặc chọn một thư viện hiện có.
3. Nhấp vào “Chọn thư viện” vị trí mới cho các cơ sở dữ liệu iTunes và nhấp vào và chọn tập tin “iTunes Library” và mở.
Tất cả chỉ cần thực hiện như vậy và tất cả mọi thứ đã trở lại và hoạt động như bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *