(+84) 463.28.7979

Thay Games có sẵn trong Windows 7 bằng Games của Windows XP


Nếu bạn thấy các game có sẵn trong Windows 7 không thú vị và quá ít thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các chơi các game có sẵn trên Windows XP. Rất đa dạng và phong phú như Solitaire, Minesweeper, Hears and Spider Solitaire.

Game

Bước 1: Tìm một máy tính Windows XP

Bạn cần truy cập vào một máy tính đang sử dụng Windows Xp trước khi bạn có thể thực hiện các bước khác.

Nếu không có, bạn có thể sử dụng Windows ngay cả trên máy ảo.

Bước 2: Tìm những file liên quan

Bạn đã có máy XP? Tiếp theo bạn mở Windows Explorer, sau đó vào C:\Windows\System32

Đừng lo lắng; bạn sẽ không làm hỏng thứ gì. Vào folder này và bạn sẽ thấy các file tích hợp Windows:

Bạn cần phải kéo xuống dưới và copy vài file sau. Bạn nên copy vào một folder ngoài desktop:

- cards.dll
- freecell.exe
- mshearts.exe
- sol.exe
- spider.chm
- spider.exe
- spider.hlp
- winmine.exe

Bạn sẽ cần file cards.dll cho toàn bộ các games, nhưng bạn có thể kéo từng game liên quan nếu bạn muốn.

Bạn tìm game Pinball? Bạn có thể tìm trong folder: C:\Program Files\Windows NT\Pinball.

Bước 3: Copy vào máy tính

Kéo folder bạn vừa tạo vào máy tính mới. Bạn có thể làm thông qua USB, Dropbox…

Sau khi đã copy. Bạn có thể mở game trực tiếp từ folder, hoặc tạo shortcut trong Start Menu.

Nguồn:makeuseof.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>