(+84) 463.28.7979

Thêm comment vào công thức hoặc Cell trong Excel 2013


Khi bạn sử dụng công thức trong Excel 2013, có thể bạn muốn nhắc nhở bạn hoặc một ai đó. Hoặc có thể bạn chỉ muốn thêm một hướng dẫn nhỏ cho người sử dụng file Excel của bạn sẽ biết bạn đã làm gì hoặc họ sẽ làm gì trong một Cell hoặc công thức nhất định.

Comment-Formulas

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để thêm một comment cho một công thức và một comment cho một Cell và nó sẽ hiển thị khi di chuyển chuột qua Cell đó.

Thêm comment cho công thức

Hàm N() cho phép bạn thêm comment ​​trực tiếp trong cell và trên công thức của bạn. Để sử dụng chức năng này bạn chỉ cần cộng thêm hàm N vào cuối công thức của bạn và sau đó nhập vào một số văn bản trong dấu ngoặc kép và bên trong dấu ngoặc đơn.

Comment-Formulas

Khi bạn chọn cell có công thức thì bạn sẽ nhìn thấy Comment được hiển thị trên thanh công thức.

Comment-Formulas

Thêm Comment vào Cell

Ngoài ra, bạn có thể thêm comment vào cell và nó sẽ hiển thị comment mỗi khi bạn di chuyển chuột vào cell đó. Điều này giúp ích cho bạn khi bạn muốn cung cấp thêm thông tin hoặc muốn ghi nhớ một điều gì đó có liên quan tới Cell bạn comment.

Để thêm comment vào Cell, bạn chỉ cần chọn Cell bạn muốn thêm và sau đó nhấn chuột phải chọn Insert Comment.

Comment-Formulas

Trong ô Commemnt, bạn có thể thêm comment bạn muốn.

Comment-Formulas

Phần màu đỏ chỉ ra rằng Cell đó đang có comment.

Comment-Formulas

Khi bạn di chuyển chuột vào Cell đó thì bạn sẽ nhìn thấy comment.

Comment-Formulas

Bạn cũng có thể xoá hoặc sửa comment bằng cách click chuột phải vào Cell có comment và chọn Edit comment hoặc delete comment.

Comment-Formulas

Enjoy!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>