(+84) 463.28.7979

Thêm một nút Delete vào Windows Explorer trong Windows 7


Thông thường khi chúng ta muốn xoá hoặc copy file hoặc Folder trong Windows 7 thì  có thể sử dụng phím tắt hoặc menu chuột phải. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một số nút như Delete, copy, cut vào menu của Windows Explorer.

1. Mặc định, Windows sẽ không bào gồm nút Delete trong Windows Explorer

Windows-Explorer

2. Để khắc phục điều này bạn có thể tải tiện ích nhỏ CustomExplorerToolbar.

Sau khi tải về, bạn giải nén file zip và click đúp vào file CustomExplorerToolbar.exe.

Windows-Explorer

3. Tiếp theo, bạn chọn tính năng mà bạn muốn thêm vào thanh công cụ Windows Explorer. Sau đó, chọn ở mục Folder Types và cuối cùng nhấn vào nút Do It

Windows-Explorer

4. Bạn có thể kiểm tra Windows Explorer của bạn, nếu bạn đang mở thì cần phải đóng và mở lại.

Windows-Explorer

5. Bạn có thể gõ bỏ bằng cách thực hiện ngược lại các bước bạn đã làm.

Theo Windowsclb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>