(+84) 463.28.7979

Thêm một địa chỉ thư đến danh sách người gửi an toàn trong Outlook 2013


Bạn có thấy rằng bạn bè và người thân hoặc đồng nghiệp của bạn đang nhận được email gửi đến và nó tự động đưa vào thư mục thư rác (Spam) của bạn thay vì hộp thư đến (Inbox)? Outlook cung cấp một danh sách an toàn của người gửi, cho phép bạn xác định những địa chỉ email và toàn bộ tên miền mà bạn muốn nhận email ví dụ là tên miền của công ty chẳng hạn (@csi.vn, @itnews.vn…).

Danh sách người gửi an toàn sẽ ngăn chặn việc các email nhận được từ các địa chỉ email trong danh sách này vào trong thư mục thư rác của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để truy cập vào danh sách an toàn của người gửi và thêm địa chỉ email mới vào danh sách này. Bạn cũng có thể thêm toàn bộ tên miền (ví dụ, @ example.com) vào danh sách.

Để bắt đầu, nhấn Junk trong phần Delete của tab Home và chọn Junk E-mail Options từ trình đơn thả xuống.

Add-White-list-email-1

Trong cửa sổ Junk E-mail Options, click thẻ Safe Senders và sau đó click Add

Trên cửa sổ Add Address or Domain, nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn thêm vào sau đó click Add, sau khi kết thúc nhấn Finish.

Bạn cũng có thể tự động tin tưởng các địa chỉ email trong danh bạ của bạn bằng cách chọn Also trust e-mail from my Contacts.

Nếu bạn muốn mọi người mà bạn gửi email được tự động thêm vào danh sách người gửi an toàn, dù có hoặc không có trong Danh bạ của bạn, chọn Automatically add people I e-mail to the Safe Senders List.

Bạn có thể Import từ nút File and Export to File để export danh sách của bạn để sử dụng trên một máy tính khác hoặc import từ một máy tính khác hoặc đơn giản là để sao lưu danh sách của bạn. Các địa chỉ email và tên miền được Export thành một tin .txt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *