(+84) 463.28.7979

Thêm ngày nghỉ vào Calendar trong Outlook 2013


Nếu bạn sử dụng tính năng Calendar trong Outlook 2013 để theo dõi các cuộc họp quan trọng và các sự kiện của bạn cũng như ngày sinh nhật và kỷ niệm của bạn bè và gia đình, bạn có thể muốn thêm ngày lễ vào Calendar của mình.

Add-calendar-outlook-2013-8

Với tính năng Calendar trong Outlook 2013 cho phép bạn thêm ngày nghỉ ở nhiều quốc gia và tôn giáo khác là dễ dàng. Để bắt đầu, nhấp vào tab File.

Bấm vào Options trong danh sách menu ở phía bên trái của màn hình Account Informations.

Trong hộp thoại Outlook Options, click Calendar ở menu bên trái.

Trong Calendar Option, click Add Holidays.

Hộp thoại Add holidays hiển thị, lựa chọn quốc gia và tôn giáo mà bạn muốn thêm vào calendar sau đó click Ok.

Một hộp thoại sẽ hiển thị thông báo khi quá trình Add holiday kết thúc, nhấn ok để đóng hộp thoại.

Bạn sẽ được đưa trở lại hộp thoại Outlook Options. Nhấn OK để đóng nó.

Di chuyển chuột qua biểu tượng Lịch trên thanh Navigation ở dưới cùng của cửa sổ thư mục bên trái. Tháng hiện tại được hiện lên và các ngày lễ hiện tại và sắp tới được liệt kê. Nhấp vào nút Lịch để truy cập vào lịch của bạn.

Các ngày nghỉ lễ được hiển thị trên lịch như hình trong hình ảnh ở đầu bài viết này. Các ngày nghỉ lễ cũng hiển thị trong giao diện lịch khác như ngày, tuần làm việc, tuần, hoặc tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *