(+84) 463.28.7979

Thêm những hình ảnh chi tiết về BBM trên Blackberry 10


Trước đây chúng ta đã từng được thấy những hình ảnh đầu tiên về BBM trên Blackberry 10, tuy nhiên lúc đó chỉ có sự xuất hiện của giao diện khung tán gẫu trên BBM mới và không có gì khác nhiều hơn. Hôm nay trang N4BB đã tiếp tục cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về những thay đổi trong giao diện của BBM trên BB10, cụ thể trang tin đã đăng tải những bức hình được cho là thiết kế chính của danh bạ, thông tin của bạn bè, khung hội thoại của ứng dụng chat này trong tương lai. Theo đó, RIM rất có thể sẽ sử dụng công nghệ TAT Cascades để cho ra giao diện (UI) mới sống động hơn, chi tiết hơn trên BBM mới. Đặc biệt BBM trên BB10 có thể vẫn sẽ giữ lại những phím tắt đặc trưng của dòng Blackberry như C (bắt đầu cuộc tán gẫu mới), S (tìm kiếm), T (kéo lên trên cùng),…, tất nhiên bộ phím này chỉ hoạt động đối với dòng điện thoại có bàn phím Qwerty vật lý (có thể là N-Series). Sau đây là hình ảnh giao diện mới hoàn toàn của BBM sẽ xuất hiện cùng với các dòng điện thoại Blackberry 10 trong năm sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>