(+84) 463.28.7979

Thêm "Run as Administrator" cho AutoHotkey Scripts trong Windows 7 hoặc Windows Vista


Đối với hầu hết các quản trị viên họ rất hay sử dụng Runas để thực hiện các nhiệm vụ quản trị của họ. nhưng trong Windows 7 và Vista có một hạn chế là bạn không thể chạy một kịch bản như quản trị theo mặc định.

Điều này có nghĩa là các phím nóng của bạn không thể tương tác với các cửa sổ đang chạy ở chế độ quản trị … để làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều này?

Có ba giải pháp cho vấn đề này:

* Vô hiệu hoá hoàn toàn UAC – Không phải là giải pháp tốt nhất cho mục đích bảo mật, nhưng nó hoạt động.

* Biên dịch script của bạn vào một tập tin thực thi.

* Hack registry và thêm “Run as Administrator” vào trình đơn ngữ cảnh.

Biên dịch Script như Executable

Tất cả bạn phải làm là click chuột phải vào script, chọn “Compile Script” …

AutoHotkey

Hình 1: Biên dịch script.

Và bây giờ bạn có thể chạy các phiên bản thực thi như quản trị:

AutoHotkey

Hình 2.

Đây không phải là giải pháp hoàn hảo, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa điều đó với Registry.

Hướng dẫn chỉnh sửa Registry cho AutoHotkey “Run as Administrator”

Mở regedit thông qua việc tìm kiếm hay trình đơn start, và sau đó duyệt xuống khóa dưới đây:

HKEY_CLASSES_ROOT\AutoHotkeyScript\Shell

AutoHotkey

Hình 3: Registry Editor.

Nhấn chuột phải vào ô “Shell” ở bên phía tay phải và tạo ra một khoá mới gọi là “runas”, sau đó tạo ra một khoá gọi là “Command”. Khi khi đã tạo hoặc đặt hai giá trị vào ô phía bên phải, bạn cần chỉnh đường dẫn nếu cần thiết.

Script

Các phím mặc định có thể đã có sẵn, và lúc đó chỉ cần bạn thiết lập giá trị cho nó.

AutoHotkey

Hình 4:

Download registry hack

Tải về, giải nén và nhấn đúp vào AdminAutoHotkey.reg để nhập các thông tin vào registry.
Lưu ý rằng registry hack này chỉ hoạt động nếu bạn cài đặt AutoHotkey vào vị trí mặc định, nếu không bạn sẽ phải sửa đổi đường dẫn.
Download AutoHotkey tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *