(+84) 463.28.7979

Thêm Shutdown, Restart và Hibernate vào Menu Win + X trong Windows 8


Menu Win + X (còn được gọi là menu truy cập nhanh) là một trình đơn ẩn trong Windows 8, cung cấp cho bạn truy cập nhanh vào các công cụ khác nhau của hệ thống. Trình đơn có thể được truy cập bằng cách di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái của màn hình và sau đó click chuột phải hoặc bằng cách nhấn đồng thời phím Windows + X, vì thế mà có tên gọi là Menu Win + X.

Theo mặc định, ta có thể truy cập các công cụ hệ thống khác nhau bao gồm Power Options, Device Manager, Control Panel, Command Prompt, Search, Task Manager, Event ViewerDisk Management với sự giúp đỡ của trình đơn Win + X +. Ta cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh trình đơn này bằng cách thêm, chỉnh sửa, loại bỏ các mục với sự giúp đỡ của Win + X Menu Editor. Xem hướng dẫn sau để giúp bạn có thể tùy chỉnh trình đơn Win + X bằng cách sử dụng Win + X Menu Editor để biết thêm thông tin.

Add-Shutdown-Restart-and-Sleep-To-Win-X-Menu

Như chúng ta đều biết tùy chọn shutdown, hibernate, sleep và restart không phải là dễ dàng truy cập trong Windows 8. Một trong những cách đó là di chuyển con trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình và bấm vào Settings, click vào Power để xem các tùy chọn của Power. Đối với truy cập nhanh, bạn có thể muốn thêm tùy chọn Power cho trình đơn Win + X. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để có thể nhanh chóng thêm tùy Power Option vào menu truy cập nhanh thì bạn nên thử Windows 8 Power Shortcuts.

Windows 8 Power Shortcuts là một kịch bản miễn phí để thêm tùy chọn lock, sign out, sleep, shut down và restart vào menu truy cập nhanh hoặc trình đơn Win + X. Tải về và nhấn đúp vào thực thi bạn sẽ thấy cửa sổ Command Prompt và sau đó nhấn vào phím bất kỳ khi được hỏi để làm như vậy. Sau khi thực hiện, bạn cần phải log off và đăng nhập lại để xem các mục mới trong trình đơn Win + X.

Add-Shutdown-Restart-and-Sleep-To-Win-X-Menu-In-Windows-8

Windows 8 Power Shortcuts tương thích với cả hài phiên bản x86 và x64. Xin lưu ý công cụ này chỉ dành cho Windows 8 và không làm việc trong các phiên bản của Windows trước đó như Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

Download Windows 8 Power Shortcuts

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>