(+84) 463.28.7979

Thêm tài khoản Hotmail hoặc Windows Live vào Outlook 2010


Outlook 2010 làm việc với nhiều tài khoản email bao gồm cả POP3, IMAP và tài khoản Exchange. Có một vấn đề duy nhất với các tài khoản POP3 và IMAP là chúng chỉ đồng bộ hóa email, nhưng không đồng bộ hóa lịch và địa chỉ liên lạc của bạn như Exchange. Tuy nhiên với tài khoản Hotmail nó cho phép bạn đồng bộ hóa email, địa chỉ liên lạc của bạn và lịch với Outlook. Điều này cho phép bạn giữ tất cả các PIM dữ liệu để bạn có thể truy cập chúng từ bất cứ nơi nào. Các bước sau đây giúp bạn thiết lập tài khoản trên outlook 2010.

Bắt đầu

Cách dễ nhất để thêm tài khoản Hotmail với Outlook là đầu tiên bạn cài đặt Outlook Connector Hotmail (liên kết bên dưới). Hãy chắc chắn rằng Outlook của bạn đã đóng và sau đó bạn tiến hành cài đặt như bình thường.

Nếu bạn nhập tài khoản Hotmail của bạn vào các thiết lập tài khoản mới trong Outlook trước khi cài đặt Hotmail Connector thì Outlook 2010 sẽ yêu cầu bạn tải Hotmail Connector về. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thoát Outlook trước khi bạn có thể cài đặt Hotmail Connector và sau đó sẽ phải nhập lại thông tin của bạn khi bạn khởi động lại Outlook, vì vậy nó sẽ dễ dàng hơn thì bạn chỉ cần cài đặt nó trước tiên.

Thêm tài khoản Hotmail vào Outlook 2010

Bây giờ là lúc để bạn thêm tài khoản Hotmail của bạn vào Outlook 2010. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy Outlook 2010, bạn sẽ nhìn thấy màn hình sau đây. Nhấn Next để tiến hành cài đặt.

Sau đó bạn chọn Yes và click Next.

Nếu bạn đã có một thiết lập tài khoản email trong Outlook, bạn có cần phải thêm một tài khoản mới bằng cách click vào “File” và sau đó chọn “Add account”.

Bây giờ, bạn nhập thông tin tài khoản Hotmail và click Next.

Outlook sẽ tìm kiếm các thiết lập tài khoản của bạn và tự động cài đặt tài khoản của bạn với kết nối Hotmail mà đã cài đặt từ trước.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *