(+84) 463.28.7979

Thêm Taskbar vào Desktop trong Ubuntu 14.04


Nếu bạn đã chuyển sang dùng Ubuntu từ Windows thì có thể sẽ mất một thời gian để làm quen với giao diện khá mới và khác so với Windows. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng kết hợp một tính số năng quen thuộc của Windows, thanh Taskbar, vào Ubuntu để làm cho quá trình chuyển đổi dễ dàng hơn.

Một công cụ được gọi là Tint2 cung cấp một thanh ở dưới cùng của Ubuntu Desktop tương tự như Windows Taskbar. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt nó và làm cho nó chạy mỗi khi bạn đăng nhập vào Ubuntu.

Nhấn Ctrl + Alt + T để mở một cửa sổ Terminal và thực hiện để cài đặt Tint2, bạn gõ dòng sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

[quote]sudo apt-get install tint2[/quote]

Nhập mật khẩu tại dấu nhắc.

Taskbar-Ubuntu-14-04-1

Quá trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn nhấn Y và nhấn Enter khi xuấn hiện như sau:

Khi quá trình cài đặt kết thúc, đóng cửa sổ Terminal sau đó click vào nut Search trên Unity Bar và gõ startup applications. Khi Startup Applications xuất hiện, click vào biểu tượng để mở nó.

Trong cửa sổ Startup Applications Preferences click Add

Trên hộp thoại “Add Startup Program” nhập tên cho ứng dụng khởi động. Tên này sẽ hiển thị trong danh sách trên “Startup Applications Preferences”.

Gõ “tint2” trong Command, nhập mô tả nếu muốn và nhấn Add.

Khi chương trình Tint2 được thêm vào như một chương trình khởi động và sẽ chạy mỗi khi bạn đăng nhập vào Ubuntu. Nhấn Close để đóng cửa sổ Startup Applications Preferences

Log out và log in trở lại để Taskbar có sẵn trên Desktop và bạn không cần phải khởi động lại máy tính để thay đổi này có hiệu lực.

Bây giờ, khi bạn thủ nhỏ một chương trình, một biểu tượng cho nó hiển thị trên thanh Taskbar ở dưới cùng của màn hình giống như Taskbar trong Windows.

Nếu bạn không muốn sử dụng thanh Taskbar để hiển thị mỗi khi bạn đăng nhập vào Ubuntu, bạn có thể bỏ chọn các chương trình khởi động Tint2 trong “Startup Applications Preferences”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>