(+84) 463.28.7979

Thêm tính năng Instant Search vào Youtube


Nếu bạn thấy thích thú với Google Instant, và trang Youtube Instant vậy thì tại sao bạn lại không tích hợp tính năng search instant vào YouTube luôn nhỉ?.

Extension Chrome “Youtube Search Instant” sẽ giúp bạn làm điều đó.

Dùng Chrome truy cập vào đây để cài đặt.

Sau khi cài xong, bạn vào YouTube thì sẽ thấy có giao diện như dưới đây:

Vậy là đã có thể tìm kiếm tức thời trên YouTube, nhưng chỉ hạn chế với 24 kết quả đầu tiên, để tìm kiếm với trang tìm kiếm mặc định của YouTube thì chỉ cần nhấn vào nút Search.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>