(+84) 463.28.7979

Thêm tính năng trong Windows Server 2008 R2


Trong các phiên bản trước của Windows, bạn sử dụng lựa chọn Add / Remove Windows Components của tiện ích Add Or Remove Programs để thêm hoặc gỡ bỏ các thành phần của hệ điều hành. Trong Windows Server 2008 R2, bạn cấu hình các thành phần hệ điều hành như tính năng Windows mà bạn có thể bật hoặc tắt chứ không phải là thêm hoặc gỡ bỏ. Để gỡ bỏ tính năng máy chủ, chỉ cần làm như sau:

1. Mở Server Manager (Start | Administrative Tools | Server Manager).

2. Trong Server Manager, lựa chọn Features ở panel bên phải và sau đó click vào Add Features trong Panel Features. Cửa sổ Add Features Wizard sẽ bắt đầu.

Quick-Add-Features

3. Trên trang Select Features, lựa chọn tính năng mà bạn muốn cài đặt. Nếu điều kiện để cài đặt tính năng cần phải yêu cầu thêm các tính năng khác thì bạn sẽ nhìn thấy hộp thoại Add Features Required. Click Add Required Features để đóng cửa sổ và Add yêu cầu cài đặt tính năng.

4. Khi bạn đã kết thúc lựa chọn các tính năng mà bạn muốn Add, nhấn Next và sau đó nhấn Install.

Xem thêm Gỡ bỏ tính năng trong Windows Server 2008 R2

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>