(+84) 463.28.7979

Theme Ubuntu cho Windows 7


Ubuntu, một trong những hệ điều hành Linux phổ biến nhất, có một ấn tượng duy nhất trong số những người sử dụng máy tính để bàn đặc biệt là về cái nhìn và cảm nhận. Trên thực tế nó cũng có hiệu suất khá tốt so với một số hệ điều hành cạnh tranh khác. Lý do thật đơn giản bởi vì Ubuntu có sẵn một bộ sưu tập Theme và mức độ tuỳ biến cho máy tính để bàn khá là nhiều.

Trên thực tế, bạn có thể rất đơn giản để phát triển một Theme Windows 7 cho Ubuntu nhưng nó là không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để phát triển một Theme Ubuntu cho Windows 7.

Bạn có thể tải và cài đặt Theme Ubuntu trên Windows 7 ngay lúc này.

ubuntu-theme-for-windows-7

Hình 1: Màn hình theme GNOME Ubuntu trên Windows 7

Download Theme Ubuntu cho Windows 7

Kết luận:

Theme này chỉ cung cấp cho bạn một số phong cách trực quan giao diện của Ubuntu, trên Windows 7. Nếu bạn thực sự thích giao diện của Ubuntu, vậy thì tại sao bạn không thử dùng Ubuntu, biết đâu bạn sẽ thích nó ngay sau khi bạn sử dụng. Hoặc bạn cũng có thể vừa sử dụng Ubuntu vừa sử dụng Windows 7 bằng cách cài 2 hệ điều hành song song với nhau trên 1 máy tính.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>