(+84) 463.28.7979

Theo dõi thư mục Outlook cho xóa bằng cách sử dụng CodeTwo Move & Delete Watchdog


Chắc chắn rằng Outlook 2010 là một trong những email client tốt nhất cho Windows mặc dù nó không phải là một ứng dụng miễn phí. Outlook đi kèm với hàng tá tuỳ chọn tuỳ chỉnh và một trong số đó là khả năng để tạo ra các thư mục và thêm các quy tắc email và sắp xếp các email vào các thư mục khác nhau. Trong khi giao dịch với thư mục, có những lúc mà bạn vô tình xóa các thư mục hoàn chỉnh thay vì xóa các nội dung bên trong thư mục. Bạn có thể thậm chí vô tình di chuyển một thư mục vào bên trong một thư mục khác. Nhưng với công cụ CodeTwo Move & Delete Watchdog, bạn được an toàn từ những tình huống này. Nó là một phần mềm miễn phí mới add-in cho Outlook 2010, nó sẽ cảnh báo khi bạn di chuyển hoặc xóa các thư mục.

CodeTwo Move Delete Watchdog

Chương trình này chỉ đơn giản là cảnh báo bạn nếu bạn kéo và thả một thư mục vào một thư mục khác nhau hoặc nếu bạn vô tình nhấn nút Move trên bàn phím của bạn hoặc từ menu ngữ cảnh.

CodeTwo Move Delete Watchdog

Add-in là khá hữu ích cho tất cả người dùng và cho thấy một xác nhận khi xóa hoặc di chuyển thư mục. Sau khi cài đặt CodeTwo Move & Delete Watchdog nó sẽ tự động tích hợp với Outlook của bạn và nó sẽ sẵn sàng để cảnh báo bạn nếu có điều gì sai xảy ra vào các thư mục của bạn. Và bạn cũng không cần phải cấu hình đặc biệt gì cho add-in này.

Xem Video

Download CodeTwo move & Delete Watchdog

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>