(+84) 463.28.7979

Thiết bị Windows 8 nền ARM sẽ bị khóa bootloader


Theo thông tin của XDA-Developers, người dùng máy tính Windows 8 nền ARM sẽ không thể cài bất kỳ hệ điều hành nào khác do bootloader bị khóa. Trong phần Windows 8 Hardware Certification Requirements của Microsoft ghi rằng “trên nền tảng ARM, chế độ tùy biến Custom Mode không thể được kích hoạt, mà chỉ sử dụng được chế độ tiêu chuẩn Standard Mode”. Điều đó có nghĩa là trừ khi hacker tìm được một lỗ hổng bảo mật để khai thác, tất cả các thiết bị Windows 8 ARM sẽ chỉ có thể chạy hệ điều hành mặc định của Microsoft. Quy định này trái ngược với phát biểu trước đây của Tony Mangefeste, một thành viên của nhóm Ecosystem của Microsoft, khi được hỏi về khả năng mở khóa bootloader. Tony cho biết phương châm của hãng là “đầu tiên sẽ đem lại cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời nhất, sau đó cho phép họ tự quyết định hệ thống của mình”.

Windows-8-Arm-Test-Tablet

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>