(+84) 463.28.7979

Thiết lập chế độ cấp Giấy phép sau khi cài đặt Terminal Server


Khi bạn cài đặt Termianl Server mà bạn lựa chọn chế độ cấp giấy phép là “Configure later” thì bạn cần phải gia hạn giấy phép sau 120 ngày. Để cấp phép cho máy chủ Terminal Server bạn thực hiện các bước sau:

1.    Mở tiện ích “Terminal Services Configutaion” bằng cách click vào Start | Administrative Tools | Terminal Services | Terminal Services Configuration.

2.    Nếu “Terminal Services Configuration” không kết nối tới Terminal Server, bạn có thể thực hiện kết nối tới “terminal server” như sau.

3.    Để kết nối tới “Terminal Server” bạn click Action | Connect to Terminal Server.

4.    Trong hộp thoại “Select Computer”, bạn chọn một trong hai lựa chọn sau:

a.    Local Computer: Nếu máy tính bạn đang sử dụng chạy “Terminal server” mà bạn muốn cấu hình.

b.    Another computer: Nếu bạn đang sử dụng không phải là máy tính “Terminal Server”. Click vào Browse để lựa chọn máy chủ, trong ô “Select Computer” bạn nhập tên server trong “Enter the object name to select (examples): click “Check Names” để kiểm tra tên server. Clik Ok sau khi hoàn tất.

5.    Click Ok.

6.    Trong panel trung tâm, click “Terminal Services licensing mode” và click “Properties” hình 1.

Hình 1.

7.    Trong cửa sổ của “Properties” hình 2, bạn có thể lựa chọn một trong hai lựa chọn sau:

–    Per Device: Khi tùy chọn này được sử dụng thì lần đầu tiên một thiết bị (như một máy tính Windows Vista) kết nối đến Terminal Server nó sẽ nhận được một giấy phép tạm thời. Lần thứ hai nó kết nối nó sẽ nhận được một giấy phép vĩnh viễn. Ở tùy chọn này, một số cố định của giấy phép có sẵn và nếu không có máy tính sẽ không được phép kết nối với Terminal Services.

–    Per User: Tùy chọn này được gán giấy phép cho người dùng hơn là thiết bị. Đây là loại giấy phép cung cấp cho một người dùng với quyền truy cập vào một máy chủ đầu cuối từ bất kỳ máy tính client hoặc thiết bị đầu cuối nào. Một khác biệt lớn giữa Per Device Client Access Licenses (CALs) và Per User CALs là trong cách thức chúng được theo dõi. Per User CAL không được thực thi bởi các thành phần thiết bị đầu cuối cấp phép và kết quả là không người dùng sẽ bị từ chối vì chưa có giấy phép.

Hình 2.

8.    Click Ok và đóng “Terminal Sevices Configuration“.

Tdnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *